Thứ ba,16/07/2024
Nhiệt liệt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

TRƯỜNG NHƠN BÌNH TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC VIỆT NAM LẦN THỨ 2 NĂM 2023

nhonbinh thcs 18/04/2023 Lượt xem:156

Nhằm định vị trí vai trò và tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kĩ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; khuyến khích và phát triển phong tào đọc sách trong cộng đồng, tạp dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thới quen đọc sách trong gia đình, trường học, cơ quan tổ chức; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc. Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong tập thể CB, GV, NV và học sinh toàn trường. Nâng cao nhận thức của học sinh và cộng đồng dân cư về vai trò và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với  việc tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người, hướng tới một xã hội ham đọc để đáp ứng với xã hội thông tin, nền kinh tế tri thức và một xã hội phát triển bền vững, góp phần nâng cao trình độ chất lượng đào tạo của nhà trường trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập.Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cán bộ giáo viên và học sinh thay đổi nhận thức về văn hóa đọc sách, hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của sách đối với việc phát triển tri thức, nhân cách của mỗi con người. Tạo ra một không gian trí tuệ và bổ ích từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường.

Việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 2 năm 2023 tạo hoạt động lành mạnh với các hoạt động văn hoá nhằm thu hút đông đảo giáo viên, học sinh và PHHS tham gia qua đó tuyên truyền tầm quan trọng của việc đọc sách, giáo dục về ý thức đọc sách cũng như trân trọng, giữ gìn và bảo quản sách.

2023-04-18T09:17:02+00:00