baigiang 2017

Quản Trị 04/12/2017 Lượt xem: 161

bao cao ĐH THI ĐUA QUYẾT

Giáo trình Word 2010 tiếng việt

Quản Trị 27/11/2017 Lượt xem: 178

Office 2010 bao gồm rất nhiều tính năng mới Sau đây là nội dung chi tiết của tài liệu để bạn tham khảo I Những điểm mới trong Micro oft Word 2010 1 Tối ưu Ribbon 2 Hệ thống menu mới lạ 3 Chức năng Back tage View 4 Chức năng Pa ter Preview 5 Chức năng Text Effect 6 Lưu file dưới dạng PDF và XPS được tích hợp ẵn 7 Hiển thị thông tin chi tiết của file văn bản trong Office Button 8 Khả năng mở

Phần mềm diệt virus ẩn file

Quản Trị 27/11/2017 Lượt xem: 153

Thông tin Mô tả Tên tài liệu Phần mềm diệt viru ẩn file Tên tập tin FixAttrbrar Loại tập tin application/rar Dung lượng 769 kB Ngày chia ẻ 22/12/2015 Download:

Tiện ích Excel

Quản Trị 27/11/2017 Lượt xem: 156

Thông tin Mô tả Tên tài liệu Tiện ích Excel Tên tập tin tienichexcelzip Loại tập tin application/zip Dung lượng 1032 kB Ngày chia ẻ 22/12/2015 Dơnload: