Thứ ba,16/07/2024
Nhiệt liệt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Ban giám hiệu

Quản Trị 12/11/2017 Lượt xem:292

Nguyễn Văn Sơn
Phòng ban: Ban Giám Hiệu
Chức vụ: Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng
Điện thoại: 0911345659
Email: sonthcsnhonbinh@gmail.com

NGUYỄN ĐÌNH TOÀN
Phòng ban: Ban Giám Hiệu
Chức vụ: Phó hiệu trưởng – Chủ tịch công đoàn
Điện thoại: 0988158918
Email: dinhtoannb80@yahoo.com.vn

HÀ MINH VƯƠNG
Phòng ban: Ban Giám Hiệu
Chức vụ: Phó hiệu trưởng
Điện thoại: 0772 510 003
Email: minhvuong@gmail.com.vn

2024-03-26T09:18:05+00:00