Thứ bảy,30/09/2023
Nhiệt liệt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Ban giám hiệu

Quản Trị 12/11/2017 Lượt xem:107

NGUYỄN THỊ TÂM
Phòng ban: Ban Giám Hiệu
Chức vụ: Bí thư chi bộ – Hiệu trưởng
Điện thoại: 0988158918
Email: nguyenthitam.thcsnb@gmail.com

Nguyễn Văn Sơn
Phòng ban: Ban Giám Hiệu
Chức vụ: Phó bí thư chi bộ – Phó hiệu trưởng
Điện thoại: 0911345659
Email: sonthcsnhonbinh@gmail.com

NGUYỄN ĐÌNH TOÀN
Phòng ban: Ban Giám Hiệu
Chức vụ: Phó hiệu trưởng – Chủ tịch công đoàn
Điện thoại: 0988158918
Email: dinhtoannb80@yahoo.com.vn

2019-11-04T19:37:06+00:00