Thứ bảy,30/09/2023
Nhiệt liệt chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

TUYÊN DƯƠNG CHÁU NGOAN BÁC HỒ PHƯỜNG NHƠN BÌNH GIAI ĐOẠN 2018 – 2020

nhonbinh thcs 15/06/2020 Lượt xem:64

Ngày 12-6, Hội đồng Đội phường Nhơn Bình tổ chức Đại hội cháu ngoan Bác Hồ, tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ cho học sinh trường THCS Nhơn Bình, 2 trường Tiểu Học Nhơn Bình 1, Nhơn Bình 2 và tổng phụ trách có những đóng góp tích cực trong công tác Đội thời gian qua

  Tuyên dương cháu ngoan Bác Hồ

Các tổng phụ trách Đội được tuyên dương tại Đại hội

 

2020-06-15T20:53:13+00:00